Elektriciteit

Start-pagina
Contact
Sitemap

 
Start-pagina
Inleiding
Leerstof
Oefeningen
Links en downloads
Over deze site
(Extra)

Arbeid

Wanneer lever je arbeid?

Een atleet in de startblokken = iemand die het vermogen heeft een bepaalde inspanning te leveren. Wanneer de atleet echter de startblokken verlaat en 100m verder een tijd laat afdrukken van 11 seconden, dan heeft deze atleet arbeid geleverd. M.a.w. het geleverde vermogen gedurende een bepaalde tijd is arbeid.

Elektrisch gezien verandert er niets aan deze toestand. Een gedoofde gloeilamp bezit een bepaald vermogen, eens ze gaat branden, verbruikt ze elektriciteit en levert ze arbeid.

Dus:
Elektrische arbeid = vermogen x tijd
W = P x T
1 Wh = 1W x 1h

Afleiding:
1 kWh = 1 000 Wh

Dit laatste zal je aan de elektriciteitsmaatschappij betalen nl. de geleverde arbeid.

Definitie: Arbeid is het vermogen van een verbruiker x de tijd dat deze verbruiker werkt.

Arbeid meten.

Zoals je het vermogen en nog andere grootheden kan meten, kan je ook de geleverde arbeid meten met een meettoestel: de kilowattuurmeter (dit toestel herken je wellicht van thuis!).

Symbolische voorstelling: kWh
W = P x t maar P= U x I dus
W = U x I x t

Hoeveel moet je betalen?

Wat je moet betalen hangt af van je verbruik. Hoeveel je moet betalen wordt bepaald door je energieleverancier.
Er zijn echter verschillende tarieven:
huishoudtarief:
normaal tarief
tweevoudig tarief
nachttarief
speciaal tarief beroepstarief

KP = W x EP Kostprijs = geleverde arbeid x eenheidsprijs
 

Terug naar Basisbegrippen

Elektriciteit

Start-pagina
Contact